Når er man spilleavhengig?

Hva er spilleavhengighet?

Spilleavhengighet er en alvorlig lidelse som kan ha alvorlige konsekvenser for den som rammes og deres familie. Det er kjennetegnet ved at man har en plikt til å spille, selv på tross av de negative konsekvensene. Avhengighet kan være knyttet til gambling eller til dataspill.

Topp 3 norske casinoer på nett
Ice Casino 15 000 kr + 270 FS Spill nå
Lucky Dreams casino 40 000 kr + 300 FS Spill nå
mrplay 2 000 kr + 100 FS Spill nå

Hvordan utvikler man spilleavhengighet?

Noen ganger skjer spilleavhengighet uten at man legger merke til det. Det er viktig å være klar over risikoen som er knyttet til potensielle miljøer der man spiller, og å vite hvordan man kan unngå å utvikle et problem. Det kan være en god idé å sette seg mål som man kan følge og begrense seg selv.

Hva er tegn på spilleavhengighet?

Det er flere tegn som kan tyde på at man er spilleavhengig. Her er noen av de vanligste:

 • Man spiller for å komme seg unna andre problemer: Man kan begynne å spille for å glemme andre problemer i livet, som å unngå stress eller andre negative tanker.
 • Man spiller for lenge: Man kan miste oversikten over hvor lenge man har spilt, og har en tendens til å spille lengre perioder enn man hadde planlagt.
 • Man blir irritabel når man ikke kan spille: Man kan bli irritabel og urolig når man ikke kan spille.
 • Man bruker mer penger enn man har råd til: Man bruker mer penger på spilling enn man har råd til, og kan smugle penger for å finansiere spillingen.
 • Man forsøker å skjule spillingen: Man prøver å skjule hvor mye man spiller, og unngår å snakke om det.

Hva er konsekvensene av spilleavhengighet?

Spilleavhengighet kan ha alvorlige konsekvenser. Her er noen av de vanligste:

 • Personlige konsekvenser: Spilleavhengighet kan føre til stress, depresjon og angst. Det kan også føre til problemer med å sove, problemer med å fokusere og problemer med å konsentrere seg.
 • Familiemessige konsekvenser: Spilleavhengighet kan føre til problemer i forholdet, økonomiske problemer og skilsmisse. Det kan også føre til at barna mister kontakten med den som er spilleavhengig.
 • Økonomiske konsekvenser: Spilleavhengighet kan føre til økonomiske problemer, som gjeld, konkurs og mislighold av lån.
 • Helsemessige konsekvenser: Spilleavhengighet kan føre til helseproblemer som søvnløshet, hjerte- og karproblemer, og økte risikoen for å utvikle andre lidelser som alkoholisme.

Hvordan kan man behandle spilleavhengighet?

Behandling av spilleavhengighet kan være krevende, men det er mulig å få hjelp. Her er noen av de vanligste behandlingsmetodene:

 • Kognitiv atferdsterapi: Kognitiv atferdsterapi handler om å identifisere de negative tankene man har, og lære å erstatte dem med positive tanker.
 • Motivasjonsarbeid: Motivasjonsarbeid handler om å sette mål og lære å holde seg til dem. Det kan være en god idé å dele opp målet i mindre trinn som man kan følge.
 • Motivasjonsterapi: Motivasjonsterapi handler om å forstå hvordan man kan endre sine tanker og følelser knyttet til spilling. Det kan være en god idé å lære teknikker som å ta et steg tilbake og se situasjonen fra et annet perspektiv.
 • Støttegrupper: Det kan være nyttig å delta i støttegrupper der man kan dele sine erfaringer og samhandle med andre som har gjennomgått lignende utfordringer.

Hva er de viktigste rådene for å unngå spilleavhengighet?

For å unngå å bli spilleavhengig, er det viktig å følge noen enkle råd. Her er noen av de viktigste:

 • Sett realistiske mål: Det er viktig å sette realistiske mål som man kan følge, og å vite når man har nådd målet.
 • Hold oversikt over hvor mye man spiller: Det er viktig å holde oversikt over hvor mye man har spilt og hvor mye penger man har brukt.
 • Begrens beløpet man bruker: Det er viktig å begrense beløpet man bruker og å ikke bruke mer penger enn man har råd til.
 • Ta pauser: Det er viktig å ta pauser mellom spillingen, slik at man ikke blir overveldet.
 • Se etter tegn på spilleavhengighet: Det er viktig å se etter tegn på spilleavhengighet hos seg selv og andre, slik at man kan søke hjelp i tide.
👉  Imperial Opera - automat fra Playn GO

Hva er de viktigste risikofaktorene for spilleavhengighet?

Det er flere risikofaktorer som kan øke risikoen for å utvikle spilleavhengighet. Her er noen av de vanligste:

 • Genetikk: Det kan være en genetisk disposisjon som øker risikoen for spilleavhengighet.
 • Mental helse: Personer med mental helseproblemer som depresjon, angst og PTSD kan ha økt risiko for å bli spilleavhengig.
 • Sosiale faktorer: Personer som har en historie med sosiale problemer som utenforskap, ensomhet eller fattigdom kan ha økt risiko for å utvikle spilleavhengighet.
 • Kjønn: Menn er mer utsatt for spilleavhengighet enn kvinner.
 • Alder: Det er større risiko for å bli spilleavhengig når man er yngre enn når man er eldre.

Hva er de vanligste behandlingsmetodene for spilleavhengighet?

Det finnes flere behandlingsmetoder som kan hjelpe personer som er rammet av spilleavhengighet. Her er noen av de vanligste:

 • Kognitiv atferdsterapi: Kognitiv atferdsterapi handler om å identifisere negative tanker og lære å erstatte dem med positive tanker.
 • Motivasjonsarbeid: Motivasjonsarbeid handler om å sette mål og lære å holde seg til dem. Det kan være en god idé å dele opp målet i mindre trinn som man kan følge.
 • Motivasjonsterapi: Motivasjonsterapi handler om å forstå hvordan man kan endre sine tanker og følelser knyttet til spilling. Det kan være en god idé å lære teknikker som å ta et steg tilbake og se situasjonen fra et annet perspektiv.
 • Støttegrupper: Det kan være nyttig å delta i støttegrupper der man kan dele sine erfaringer og samhandle med andre som har gjennomgått lignende utfordringer.

Hvor kan man få hjelp hvis man er rammet av spilleavhengighet?

Det er flere steder man kan få hjelp hvis man er rammet av spilleavhengighet. Her er noen av de vanligste:

 • Lege: Det er viktig å søke hjelp hos en lege hvis man mistenker at man er rammet av spilleavhengighet. Legen kan stille en diagnose og anbefale behandlinger.
 • Psykolog: Det kan være nyttig å søke hjelp hos en psykolog som kan hjelpe med å behandle spilleavhengighet.
 • Støttegrupper: Det er flere støttegrupper som man kan delta i for å få hjelp og støtte.
 • Online-ressurser: Det er flere online-ressurser som er tilgjengelige for de som er rammet av spilleavhengighet.
 • Behandlingssentre: Det er flere behandlingssentre som tilbyr behandling og støtte til de som er rammet av spilleavhengighet.

Konklusjon

Spilleavhengighet er en alvorlig lidelse som kan ha alvorlige konsekvenser for den som rammes og deres familie. Det er viktig å være klar over risikoen for å utvikle problemet, og det er viktig å se etter tegn på spilleavhengighet hos seg selv og andre. Det finnes flere behandlingsmetoder som kan hjelpe personer som er rammet av spilleavhengighet, og det er flere steder man kan få hjelp. Det er også viktig å følge noen enkle råd for å unngå å bli spilleavhengig.

CLOSE
CLOSE